Sremska Mitrovica  – Zakonom o amnestiji koji je stupio na snagu 17. novembra, ispunili su se uslovi za primenu amnestije, shodno tome prva grupa od 247 pitomaca sremskomitrovačkog Kazneno-popravnog zavoda, mogla bi uskoro da se nađe na slobodi.

Kako je rekao Marko Sekulić, Upravnik KPZ-a ova lica će biti puštana etapno, u skladu sa dinamikom prispeća rešenja od strane sudova pred kojima su i osuđivana, a kojima su, u skladu sa Zakonom, slata Obaveštenja o ispunjenosti uslova za primenu amnestije.

 

You may also like