Sremska Mitrovica – Ukupan dug Javnog komunalnog preduzeća “Komunalije” iz Sremske Mitrovice, prema potraživačima, dostigao je sumu od oko 66 miliona dinara.

Radoslav Jevremović, direktor “Komunalija” rekao je da će ovo javno preduzeće u narednom periodu proći kroz sistematizaciju i reorganizaciju, kako bi se došlo do povećanja naplate potraživanja, što će uz određene investicije smanjiti ukupan dug i oporaviti prezaduženo preduzeće.

Zaduženost “Komunalija” neće dodatno podići cenu njihovih usluga, koje su u skladu sa zakonom u prethodnom periodu uvećane za 6 odsto, tvrdi Radoslav Jevremović.

 

 

You may also like