Sremska Mitrovica – Udruženje Fokus iz Novog Sada, sprovodi program preventivne i vršnjačke edukacije u osnovnim i srednjim školama pod nazivom “Ti biraš” a odnosi se na reproduktivno zdravlje mladih, rizik ranog stupanja u seksualne odnose, prevenciji abortusa i polonoprenosivih bolesti. Takođe, program  „Ti biras” pored informativnog upoznavanja sa ovim temama, uključuje interaktivne radionice i pruža praktični podsticaj na razmišljanje o životnim izborima koji mladi prave i kakve posledice ti izbori nose sa sobom.

Program ima preporuku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice. Podržan je od strane  Pokrajinskog sekretarijata za omladinu i sport i deo je Akcionog plana za mlade. Škole se mogu prijaviti najkasnije do 30. Septembra na broj telefona 021 6621 601. Broj šola je ograničen a edukacija je besplatna.

Tokom prošlogodišnje realizacije ovog programa obučeno je 109 vršnjačkih edukatora iz sedam škola sa teritorije AP Vojvodine i podeljeno je 3000 edukativnih brošura. Obučeni vršnjački edukatori su prenošenjem onoga što su naušili obuhvatili 3000 svojih vršnjaka šaljući poruku da mladi treba da izaberu najbolje za svoj život i svoje zdravlje. Odjeknula je poruka: „Ti biraš!“ među 3000 mladih iz Vojvodine.

 

 

Možda Vam se svidi i