Sremska Mitrovica – Budući srednjoškolci danas i sutra podnose liste želja sa odabranih najviše 20 srednjih škola i obrazovnih profila.

Juče su objavljeni konačni rezultati i broj bodova koje su osmaci dobili na testovima iz srpskog jezika i matematike, a liste zelja predaju se danas i sutra od 8 do 15 sati.

Đacima se preporučuje da u obrascu navedu svih 20 mogućih želja, jer se ranije dogođalo da učenik ostane neupisan ako je naveo samo nekoliko opredeljenja, na primer ako je upisao samo tri, četiri smera gimnazija.

Na prvo mesto treba upisati obrazovni profil koji učenik najviše želi da upiše, pa dalje prema intresovanju. Prilikom popunjavanja obrasca, koji dobijaju uz konkurs, špampanim slovima upisuju šifru i naziv obrazovnog profila, naziv škole, lične podatke.

Liste se predaju u osnovnim školama. Podaci se unose u bazu podataka, a 1. i 2. jul su rezervisani za proveru i eventualne ispravke u izraženim željama.

Raspored učenika u srednje škole obavlja se kompjuterski, koji „izbacuje“ spisak na osnovu želje i broja poena iz osnovne škole i sa završnog ispita.

Konačan raspored učenika po školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima đaci će znati 5. jula u svojim osnovnim školama, a upis učenika u srednje škole u prvom upisnom krugu trajaće 6. i 7. jula.

Preostala slobodna mesta za upis u drugom krugu biće objavljena 7. jula, posle 15 sati.

Učenici će moći da predaju listu želja za drugi upisni krug 9. jula, a upis je 12. jula.

 

You may also like