PDV veći, plate i penzije manje?!

Sremska Mitrovica – Fiskalni savet traži hitno povećanje PDV-a na 22 odsto- u suprotnom, doći će do pada dinara, smanjenja zaposlenosti i standarda, kao i do rasta inflacije.

Fiskalni savet, nezavisna stručna institucija koju je formirala država, upozorava da će bez povećanja PDV-a i drugih mera, javni dug koji sada iznosi 50 odsto bruto društvenog proizvoda, porasti na 55 odsto.

Prema poslednjim podacima za januar ove godine, javni dug iznosio je 14,34 milijarde evra. Zakonom o budžetskom sistemu definisano je da javni dug može da bude do 45 odsto BDP, a sada je on uveliko premašen.

„U slučaju da se ne preduzmu mere, doći će do sloma. Država će biti u nemogućnosti da vrati dug i isplati plate u javnom sektoru i penzije. Imaćemo još veće docnje u plaćanju računa za vodu, struju i sirovine, a to znači raspad sistema, gubitak radnih mesta. Jer ako propada javni sektor, propast sledi i privatnom sektoru“, upozorava na opasnost situacije profesor Ljubomir Madžar.

Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta, upozorio je da je deficit glavni pokretač rasta javnog duga. Fiskalni savet je predložio tri kratkoročne mere za konsolidaciju i hitno sprovođenje.

„Prva je zamrzavanje penzija i plata u javnom sektoru koje bi ostale zamrznute i u 2013. godini. Uporedo je potrebno sprovesti i poresku reformu koja bi podrazumevala povećanje obe stope PDV, opšte sa 18 na 22 i snižene sa osam na 10 odsto. U slučaju da se PDV poveća na 20 odsto, neophodno bi bilo smanjenje penzija i plata pet-šest odsto“, kaže Petrović.

Nova vlada mora odmah u junu, a najkasnije avgustu da sprovede oštre mere za smanjivanje deficita u ovoj i u 2013. godini, navode u Fiskalnom savetu, a prenosi Blic.
Na taj način uštedela bi se milijarda evra u ovoj i idućoj godini. Do kraja godine potrebno je obezbediti 2,5 milijardi evra novog zaduživanja, za finansiranje deficita i otplatu glavnice javnog duga.

You May Also Like