Sremska Mitrovica – Republički geodetski zavod osnovao je katastar nepokretnosti za područje grada Sremske Mitrovice, sa 37.655 listova nepokretnosti i 122.960 parcela.

U postupku osnivanja katastra evidentirano je 60.694 objekta, sa 7.124 posebna dela i 79.471 teretom – hipotekom, saopštio je u Republičkom geodetskom zavodu.

Sremska Mitrovica ima 23 katastarske opštine, a u osam katastarskih opština premer je izvršen u stereografskoj projekciji.

Osnivanjem katastra, kao jedinstvene evidencije o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima, prestaju da važe katastar zemljišta i zemljišna knjiga.

Možda Vam se svidi i