Sremska Mitrovica – U punoj čitaonici Biblioteke „Gligorije Vozarević“ u petak, 23. novembra održana je promocija romana „Krugovi moći“ Žarka Jokanovića. Odlomke romana čitala je glumica Milica Milša.

„U ’Krugovima moći’ svi likovi su izmišljeni, samo je Srbija stvarna“ – rekao je Jokanović. „Hteo sam da satirom i humorom, sa elementima trilera, osvetlim mehanizme vlasti u njihovim najdubljim jazbinama. Da ih razobličim i razgolitim, kako bi ih lakše razumeli i demontirali. Humor je snažno oružje protiv raznih vrsta izopačenja ljudskih karaktera.“

Autor je pojasnio da je roman „Krugovi moći“ nastao na osnovu scenarija za TV seriju, napisanog 2004. godine i da serija nikada nije snimljena, iako je u recenziji scenario ocenjen kao tekst BBC-jevskog nivoa, koji bi se prvi put, kao takav radio kod nas, jer je to „hrabar poduhvat da se jedan segment naših života, do sad mistifikovan i skrivan, pokaže u jednom sasvim drugačijem svetlu“.

„Strah da se neko, slučajno, ne prepozna i da se ne uznemire krugovi moći, ubedljivo je pobedio nameru da se kritički preispita naša stvarnost. Autocenzura je bila jača od cenzure. Zato je nastao ovaj roman. Kao vid otpora strahu i bilo kojoj vrsti zabrane. ’Krugovi moći’ kao prkos krugovima moći.“

Odgovarajući na pitanja prisutnih, Žaro Jokanović je istakao: „Smatram da je lekovito i neophodno podsmehnuti se moćnicima svake vrste, koji polako postaju sopstvene karikature u patološkoj borbi za vlašću i novcem. Neobuzdana moć kojoj teže razara njihove karaktere, ali i samo tkivo društva, jer njihova pohlepa i gramzivost dovode do devijantnih manifestacija moći. Danas, više nego ikada ranije moraju se razobličiti lažni moralisti, lažne patriote, lažni evropejci i lažne demokrate, koji se pod tim plaštevima nekontrolisano bogate u sveopštem grabežu. Humorom se najbolje razbija strah i novouspostavljeni mehanizmi samocenzure i demokratske cenzure koji haraju medijskom i kulturnom scenom.“

 

You may also like