Sremska Mitrovica – U okviru projekta „Sigurna veza – razumemo se i bez glasa“,  koja ima za cilj doprinos zaštite gluvih i nagluvih osoba u situacijama kada je ugrožena njihova lična i imovinska sigurnost,  Policijska uprava Sremska Mitrovica u saradnji sa Gradom Sremska Mitrovica i međuopštinskom organizacijom gluvih i nagluvih Sremske Mitrovice organizuje seminar, obuku policijskih službenika u korišćenju znakovnog jezika.

U Vаtrogаsnom domu u Sremskoj Mitrovici, danas je otvoren seminаr, a otvаrаnju seminаrа su prisustvovаli predstаvnik OEBS-a Robert Pаzаs i predstаvnici Ministаrstvа unutrаšnjih poslovа Republike Srbije.

U korišćenje znakovnog jezika biće uključeno 32 policijska službenika iz svih policijskih stanica u Sremskoj Mitrovici. Obuku će održati sekretar Organizacije gluvih i nagluvih lica Grada Novog Sada, Mirko Knežević, sertifikovani tumač gestovnog jezika. Nakon završene obuke, Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih osoba organizovaće i kreativne radionice u kojima će učestvovati policijski službenici i članovi Organizacije.

Projekat će takođe obuhvatati i podsticanje osobe oštećenog sluha da prijave sve vrste ugrožavanja lične i imovinske sigurnosti i  zatraže zaštitu, kao i izgradnju uzajamnog poverenja između pripadnika ove socijalno ranjive grupe i policije.

 

You may also like