Nove metode u radiologiji

Sremska Mitrovica – U mitrovačkom pozorištu održana je radiološka sekcija Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva, čiji je domaćin i organizator bila Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Stotinak učesnika sekcije imalo je priliku da čuje šest stručnih radova u ovoj oblasti, od kojih pet iz mitrovačke Službe i jedan iz Kliničkog centra Srbije.

Na sekciji je održan radni deo čije su teme bile vezane za dijagnostiku vaskularnih oboljenja, i to: kolor dopler pregledom i CT pregledom, dijagnostiku gastrointestinalnog trakta korišćenjem standardne radiološke i CT dijagnostike, kao i dijagnostiku respiratornih oboljenja korišćenjem klasične radiološke i CT dijagnostike.

Kroz radove je predstavljena sinteza novijih i klasičnih metoda uz primere iz prakse mitrovačke Bolnice i Kliničkog centra Srbije.

Predavači su bili: dr Ljiljana Stanulović („CT dijagnostika dijafragmalnih hernija“), dr Marija Brnica Dinić („Principi analize radiografije toraksa u jedinici intenzivne nege“), dr Milica Todić („Subclavian steal syndrome“), dr Branimir Stojanović („Poremećaj refleksne faze akta gutanja“), dr Ljiljana Teofilski („Radiološka dijagnostika aneurizme aorte“) iz Opšte bolnice S.Mitrovica i dr Aleksandra Đurić Stefanović („Rendgenska i ct prezentacija uznapredovanih karcinoma želuca različitih lokacija“) KC Srbije, Beograd.

Služba za radilošku i ultrazvučnu dijagnostiku Opšte bolnice Sremska Mitrovica ima pet radiologa i šest specijalizanata. U njoj se primenjuje šest velikih metoda – UZ, kolor dopler, CT dijagnostika, mamografija, klasična radiološka dijagnostika i dijagnostika gastrointestinalnog trakta sa primenom kontrasta.

Radi se kompletna neinvazivna radiološka dijagnostika, osim magnetne rezonance. Svi lekari u ovoj Službi su opšti radiolozi i bave se svim metodama koje su im na raspolaganju.

Inače, u mitrovačkoj Opštoj bolnici godišnje se u proseku uradi oko 4000 skenera i blizu 4000 kolor doplera pacijentima iz čitavog Srema.

 

 

You May Also Like