Nove kovanice u opticaju

Sremska Mitrovica – Narodna banka Srbije pustila je u opticaj kovani novac od jednog i dva dinara izradjen od čeličnog jezgra i kovani novac od pet, 10 i 20 dinara, izradjen od legure bakra, cinka i nikla sa izmenjenim obeležjima.

Kako se navodi u saopštenju NBS-a, kovani novac od jednog, dva, pet i 10 dinara na licu ima oznaku godine kovanja 2012, dok je na naličju izmenjen veliki grb Srbije uskladjen sa vladinom uredbom iz novembra 2010.

You May Also Like