Sremska Mitrovica – Tokom ove godine iz budžeta grada Sremska Mitrovica za izgradnje feklane kanalizacione mreže utrošiće se 73 miliona dinara.

Za planirane radove u Laćarak planirano je da se izdvoji 40 miliona dinara, i to za izgradnju dve crpne stanice 10 miliona dinara, a za mrežu fekalne kanalizacije 30 miliona dinara. Za Mačvansku Mitrovicu je planirano da se izdvoji 20 miliona dinara, koji će se utrošiti za nastavak izgradnje mreže.

Možda Vam se svidi i