Sremska Mitrovici – U organizaciji Vlade Sjedinjenih Američkih Država,  2. i 3. aprila, u Opatiji  održan je drugi po redu “Brown forum” pod nazivom “Privredne mogućnosti na nivou opština”.

Nakon uspešno održanog “Brown foruma” prošle godine u Dubrovniku, u Opatiji su se ove godine okupili  predstavnici lokalnih samouprava, kao i poslovni ljudi iz regije i SAD-a.

Učesnik Foruma bio je i gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović, kao jedan od predstavnika 15 najuspešnijih gradova Jugoistočne Evrope.
Cilj Foruma je bio da se prenesu pozitivna iskustva o tome na koji način predstavnici lokalne  samouprave mogu promovisati održivi privredni rast.

Ovogodišnji dvodnevni forum okupio je više od 160 učesnikа – predstаvnikа lokаlnih sаmouprаvа kаo i poslovnih ljudi iz Srbije, SAD-а i zemаljа Jugoistočne Evrope.

Uz podršku lokalnim preduzetnicima, stranim i domaćim investitorima staviće se u pogon dostupni resursi, kako bi ih privukli u većem broju u vlastite opštine, gradove i županije.

Forum pruža jedinstvenu priliku za predstavnike lokalnih vlasti i poslovne lidere iz Jugoistočne Evrope da zajedno sa kolegama iz SAD-a razmene znanja i iskustva, kako bi unapredili privredu i učinili je atraktivnijom za strane investicije i trgovinu.

 

 

 

You may also like