Još nismo u jedinstvenoj elektronskoj bazi matičnih podataka

Sremska Mitrovica –  Većina gradova i opština u Srbiji,  uspelo je da unese podatke iz starih matičnih knjiga u jedinstvenu elektronsku bazu podataka, koja i formalno treba da bude završena do 2014. godine.

Grad Sremska Mitrovica, jedan je od retkih gradova u Srbiji koji je matične podatke u elektronskoj formi imao još daleke 1991. godine, i samim tim spremno je dočekao primenu novog zakona.

U Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove Sremska Mitrovica, kažu da su matični podaci u elektronskoj formi poslati Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, međutim jos uvek se ne nalaze u jedinstvenoj bazi podataka, a glavni razlog za to je, kako kažu, tehničke prirode.

Sva lica koja žive na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, a upisani su u matične knjige nekog drugog grada, ili opštine, izvod iz matične knjige kao i uverenje o državljanstvu, mogu dobiti u Sremskoj Mitrovici, samo ako se grad ili opština u kojoj su upisani, nalazi u jedinstvenoj bazi podataka.

U Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove, se nadaju da će se i Sremska Mitrovica u narednom periodu naći u jedinstvenoj bazi podataka.

 

 

 

 

You May Also Like