Izveštaj vojvođanskog ombusmana

Sremska Mitrovica – Institucija vojvođanskog ombudsmana saopštila je da građani nemaju dovoljno informacija o svojim pravima u vezi sa matičnim evidencijama, a zaposleni u matičarskim službama često propise tumače proizvoljno i postupaju suprotno zakonu.

Ombudsman je naveo da je dobio brojne primedbe na rad matičarskih službi. Pripadnici nacionalnih manjina podnose pritužbe najčešće zbog nepoštovanja propisa službene upotrebe jezika i pisama.

Pojedine matičarske službe ne prihvataju izvode iz matičnih knjiga izdate na obrascima bivših jugoslovenskih republika, kao ni izjave majki o tome koga smatraju za oca deteta, a organi uprave i dalje traže izvode iz matičnih knjiga ne starije od šest meseci.

You May Also Like