Isplata naknade biračkim odborima

Sremska Mitrovica – U sredu, 06.juna, u periodu od 10:00 do 14:00 sati, u sali broj 1, Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici, isplaćivaće se dodatna naknada za rad biračkih odbora ali samo onim članovima i zamenicima članova biračkih odbora, predsednicima i zamenicima predsednika koji su imenovani ispred političkih stranaka i grupa gradjana koje su imale izbornu listu na pokrajinskom nivou za prvi i za drugi krug izbora.

 

You May Also Like