Internet servis za proveru podataka o nekretninama

Sremska Mitrovica – Republički geodetski zavod napravio je Internet servis „KnWeb“ za pretraživanje baze podataka katastra nepokretnosti Srbije, tako da će građani moći da provere svaku nekretninu pre kupovine.

Reč je o centralnoj bazi podataka katastra nepokretnosti u Srbiji, u kojoj se nalaze i nekretnine iz Sremske Mitrovice a koja je formirana preuzimanjem podatka od službi za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda. Servis je javno dostupan na sajtu Republičkog geodetskog zavoda.

Nakon izvršenog upisa u katastar nepokretnosti, građanima je omogućeno da svoja prava dokažu na najlakši i najpouzdaniji način, dostavljanjem lista nepokretnosti koji se, kao dokaz, izdaje iz digitalne baze podataka katastra nepokretnosti.

Katastar nepokretnosti, kao osnovna i jedinstvena evidencije o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima, doprinosi razvoju tržišta nepokretnosti, posebno sa aspekta sigurnosti, imajući u vidu da klijenti pre kupovine , mogu da izvrše proveru u bazi podataka katastra nepokretnosti.

Na taj način mogu sa sigurnošću da utvrde ko je vlasnik nepokretnosti, da saznaju podatke o toj nepokretnosti, kao što su površina i način korišćenja, da provere da li je nepokretnost opterećena hipotekom ili postojanje zabeležbe.
Bazu podataka je moguće pretraživati preko broja parcele u okviru opštine i katastarske opštine, kao i preko adrese nepokretnosti. Moguće je dobiti samo osnovne informacije o nepokretnosti i osnovne informacije o imaocima prava. Nije moguće pretraživati podatke po matičnim brojevima imaoca prava, niti se ova informacija prikazuje kod pregleda podataka, zbog poštovanje načela Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

You May Also Like