Sremska Mitrovica – Poreska uprava Srbije podsetila je da je 15. mart rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2011. godinu.

Poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za prethodnu godinu dužni su da podnesu građani Srbije, ali i stranci koji su u Srbiji imali zaradu veću od 1.898.388 dinara. Prijave se podnose filijali Poreske uprave u mestu prebivališta.

Kazna za one koji u roku ne dostave prijavu ili je ne podnesu nadležnoj poreskoj službi je od pet do pedeset hiljada dinara. Ista kazna je predviđena i za navođenje netačnih podataka.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na odbitke koji iznose 40 odsto od prosečne godišnje zarade i za svakog izdržavanog člana domaćinstva po 15 odsto od prosečne godišnje zarade. Ukupni odbitak ne može biti veći od 50 odsto dohotka za oporezivanje.

You may also like