Sremska Mitrovica – Udruženje slepih i slabovidih lica iz Sremske Mitrovice u saradnji sa Društvom za borbu protiv šećerne bolesti, u utorak 6. novembra organizuje besplatnu kontrolu krvnog pritiska i šećera u kvi, u prostorijama svoje organizacije koja se nalazi u Parobrodskoj ulici broj 15, u vremenskom periodu od 09:00 do 11:00 časova.

Takođe, Udruženje slepih i slabovidih lica obaveštava svoje članove koji nisu preuzeli kartice za povlašćenu vožnju za gradski i prigradski saobraćaj, da ih mogu preuzeti u prostorijama organizacije, savakog radnog dana u vremenskom periodu od 09:00 do 12:00 časova.

 

You may also like