Sremska Mitrovica – Uoči 30. oktobra, Svetskog dana borbe protiv moždanog udara, neurolozi apeluju da je potreban veći broj jedinica za moždani udar zbog velikog porasta broja obolelih.

U Srbiji svakih 20 minuta jedna osoba doživi moždani udar, dok svakog sata jedna osoba od njega umre, iako je to bolest koja se može sprečiti.

U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, u prvih devet meseci ove godine od moždanog udara lečeno je 320 pacijenata, od čega je 54 pacijanta, tj. oko 17 odsto slučajeva imalo smrtni ishod. U planu je otvaranje jedinice za moždani udar, jer se godišnje od ove bolesti leči od 350 do 400 pacijenata.

Moždani udar se definiše kao fokalnin ili globalni poremećaj moždane funkcije koji naglo nastaje, a posledica je poremećaja moždane cirkulacije ili stanje u kome protok krvi nije dovoljan da zadovolji metabolitičke potrebe neurona za 02 i glukozom.

U Srbiji je moždani udar u 2003. godini bio prvi uzrok smrti kod žena, u 2002. godini prvi uzrok smrti u hospitalnim uslovima, a u 2009. godini drugi uzrok smrti u populaciji.

Prema rečima spec. neurologa mitrovačke Opšte bolnice dr Marine Đurić – Budimirović, moždani udar je u isto vreme drugi uzrok demencije, najčešći uzrok epilepsije kod starijih i čest uzrok depresije.

Faktori rizika su razni, oni na koje se ne može uticati (pol, starost, rasa-etnička poripadnost, hereditet), i oni na koje se može uticati – dobro dokumentovani: HTA, DM (insulinska rezistencija, hiperinsulinemija),pušenje, dislipidemija, fibrilacija pretkomora, kardiološka oboljenja.

Potencijalni faktori rizika su i gojaznost, fizička inaktivnost, način ishrane, zloupotreba alkohola, hiperhomocisteinemija, upotreba oralnih kontraceptiva, supstituciona terapija hormonima.

Prema rečima dr Đurić – Budimirović, u lečenju moždanog udara veoma je važna primarna prevencija, u smislu sprečavanja nastanka prvog moždanog udara, jer u više od 77 odsto predstavlja primarni događaj, kao i lečenje faktora rizika i njihovo minimiziranje.

Potrebno je primenjivati antitrombotičku terapiju, kao i lečenje u akutnoj fazi – primena rekombinovanog tkivnog plazninogena – tromboliza.

 

Ova terapijska mera primenjivaće se i u mitrovačkoj Bolnici, već od januara naredne godine, a predstavlja jedinu terapijsku meru, prema svetskim standardima.

„Ova mera može dovesti do izlečenja u 30 odsto slučajeva od moždanog udara ukoliko se primeni u određenom terapijskom prozoru i prema  jasno definisanim indikacijama i kontraindikacijama“, objašnjava dr Budimirović.

 

 

You may also like