Anketiranje izbeglih lica

Sremska Mitrovica – Obaveštavaju se izbegla lica ( sa produženim svojstvom i ukinutim svojstvom izbeglice, tj. izbeglice i bivše izbeglice) da će se na području grada Sremska Mitrovica u vremenu od ponedeljka 02. aprila do 02.jula  izvršiti popis,anketiranje izbegličke populacije, s ciljem formiranja nove baze podataka o izbeglicama.

Na osnovu podataka  o iskazanim potrebama izbeglica, pre svega rešavanje stambenog problema i dohodovnih aktivnosti, Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove će planirati svoje dalje aktivnosti na bazi relevantnih podataka, i sa istim aplicirati za pomoć, kod Republike Srbije i svih drugih pristupnih fondova.

U interesu je svih izbeglica koja su u stanju navedenih poterba da pristupe anketiranju, popisu. Anketiranje, popis izbeglica sa prebivalištem, boravištem u naseljenom mestu Sremska Mitrovica vršiće se u pristorijama grdskih mesnih zajednicapo sledećem rasporedu:
Matija Huđi od 11.05.  do 12.05. od 8 do 15 časova.

Sutjeska od 07.04. do 08.04. od 8 do 15 časova.

Centar od 17.04. do 21.04. od 8 do 13 časova.

Nikola Tesla od 23.04. do 24.04. od 8 do 13 časova.

Sava od 25.04. do  30.04. od 7 do 14 časova.

Blok-B od  03.05. do 08.05.  od8 do 14 časova.

22. Avgust od 08.05. do10.05. od 8 do 14 časova.

Slobodan Bajić- Paja od 09.05. do 14.05. od 8 do 15 časova.

29.Novembar od 05.04. do 06.04. od 7 do 15 časova.

Ukoliko neko ni u jednom ponuđenom terminu, iz bilo kojih razloga, ne može pristupiti anketiranju na ponuđenim lokacijama, a želi da se anketira potrebno je da nazove poverenika za izbeglice ( telefon 610-566 lokal 155) ostavi mu svoju adresu i broj telefona, i biće  anketiran na adresi stanovanja.Vreme anketiranja, popisa izbeglica sa prebivalištem,boravištem u seoskim mesnim zajednicama naknadno će se objaviti.

 

You May Also Like