Akcija “Ispravno vozilo – bezbedno vozilo”

Sremska Mitrovica – U cilju pripreme vozila za bezbednije učešće u saobraćaju, Ministarstvo unutrašnjihposlova Republike Srbije, u saradnji sa Auto-moto savezom Srbije i Asocijacijom tehničkihpregleda vozila, u periodu od ponedeljka 18. do subote 23. juna 2012. godine od 07:00 do 20:00 časova,  sprovešće preventivno-propagandnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom“ISPRAVNO VOZILO – BEZBEDNO VOZILO”.

Osnovni cilj akcije je provera tehničke ispravnosti vozila, kako bi se uočene neispravnostiblagovremeno otklonile i ostvarili povoljni preduslovi za bezbedno odvijanje saobraćaja,čime bi se znatno povećao stepen ispravnosti vozila na našim putevima.

Provera tehničke ispravnosti vozila je besplatna, a u Sremskoj Mitrovici će se vršiti u predstavništvu AMSS-a, koji se nalazi u Fruškogorkoj ulici 85-a.

Za vreme akcije, saobraćajna policija će vršiti pojačanu kontrolu vozila i vozača, posebnona putevima i ulicama u naseljenim mestima i ukazivati na značaj poštovanja saobraćajnihpravila i  na značaj ispravnosti vozila u saobraćaju, posebno uređaja za upravljanje izaustavljanje, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, pneumatika, svetlosno-signalnih uređaja i uređaja za pogon na sabijeni ili tečni gas.

U toku akcije, saobraćajna policija će za za uočene tehničke neispravnosti na vozilu,upozoravati vozače da iste otklone i upućivati na liniju tehničkog pregleda radi detaljnijegpregleda vozila i eventualnog otklanjanja neispravnosti na vozilu, uz napomenu da jekontrola tehničke ispravnosti vozila besplatna i preporuku gde može da se obavi.
Vozila kod kojih se utvrdi neispravnost uređaja za upravljanje i zaustavljanje, bićeisključena iz saobraćaja a protiv vozača biće podnet zahtev za pokretanje prekršajnogpostupka.

Nakon završetka akcije, saobraćajna policija će preduzeti pojačane kontrole tehničke ispravnosti vozila, uz dosledno sankcionisanje prekršaja i isključivanje izsaobraćaja tehnički neispravnih vozila.

 

You May Also Like