Zdravstvena ambulanta na Crvenoj česmi

Sremska Mitrovica – Na zadovoljstvo svih mestana Mesne zajednice 29. Novembar i Nikola Tesla u Mesnoj zajednici 29.Novembar počeli su radovi na izgradnji nove zdravstvene ambulante.

Nataša Kopčić, načelnica Gradske uprave za predškolsko obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i omladinu prilikom obilaska započetih radova na izgradnji ambulante rekla je da će meštani Mesne zajednice 29.Novembar i Nikola Tesla izmeštanjem postojeće zdravstvene ambulante koja je do sada radila u prostoru bivšeg Drvnog Kombinata u neadekvatnim uslovima, i izgradnjom nove, konačno dobiti adekvatan prostor za pružanje medicinskih usluga, u čijem sklopu će biti i apoteka.

Do završetka radova na izgradnji zdravstvene ambulante koji su pripali Direkciji za izgradnju grada, ambulanta je privremeno izmeštena u postorije Mesne zajednice 29.Novembar.

Davidović Milan, predsednik Mesne zajednice 29. Novembar, reka je da izgradnja zdravstvene ambulanta puno znači, jer su meštani ove mesne zajednice do sada medicinsku zaštitu tražili u zdravstvenim ambulantama u drugim delovima grada.

 

You May Also Like