Za obijanje saradnje na predstojećem popisu kazne i do 50.000 dinara

Sremska Mitrovica – Do predstojećeg popisa stanovništva ostalo je manje od nedelju dana, a popisna komisija u Sremskoj Mitrovici kaže da su građani dužni da daju podatke koji se od njih traže u popisu, kao i da na sva pitanja u popisnim obrascima daju tačne i potpune odgovore. Popisivač treba da informiše građane da je on, kao i svi ostali učesnici popisa, dužan da sve prikupljene podatke, kako o ličnosti tako i o imovini ispitanika, čuva kao tajnu.

Ukoliko popisivano lice odbije da iznese podatke, popisivač će biti dužan da o tome obavesti popisnu komisiju.

Prema Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se fizičko lice obuhvaćeno popisom koje odbije da odgovori na pitanja u popisnim obrascima, ili da netačne i nepotpune odgovore.

Građani nisu dužni da daju odgovor na pitanje o nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti (o čemu postoji pouka na samom obrascu), maternjem jeziku, kao i na pitanje koje glasi:
„Da li lice, i u kojoj meri, ima poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kod kuće, u školi, na poslu zbog problema sa: vidom, sluhom, hodom ili penjanjem uz stepenice, pamćenjem, koncentracijom, samostalnošću pri odevanju, ishrani, održavanju lične higijene, komunikacijom.

You May Also Like