Sremska Mitrovica – Predškolska ustanova „Pčelica“ iz Sremske Mitrovice, u sredu, 04. maja počinje sa upisom dece u pedagošku 2011-2012 godinu.

Upis će trajati do 31. maja, roditelji zahteve kao i svu potrebnu dokumentaciju mogu da da predaju svakog dana od 4.maja u svim objektima PU „Pčelica“ u vremenu od 12-14 casova.

Prvenstvo pri upisu imace deca sa smetnjama u razvoju, korisnici MOP-a, deca na porodicnom smeštaju, deca samohranih roditelja, deca koja su treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici i deca čija su oba roditelja zaposlena.
Prilikom upisa potrebno je priložiti sledecu dokumentaciju:
1. lekarsku dokumentaciju (mišljenje interresorne komisije)
2. rešenje iz Centra za socijalni rad (za korisnike MOP-a)
3. rešenje o starateljstvu
4. izvod iz knjige umrlih – ukoliko je roditelj samohran usled smrti bracnog druga i izvod iz maticne knjige rodenih (original na uvid i fotokopiju) ukoliko je roditelj samohran jer nije priznato ocinstvo
5. izvod iz maticne knjige rodenih za svu decu po redu rodenja (pravo se ostvaruje po osnovu majke, i potrebno je dostaviti original na uvid i po jedan primerak fotokopije)
6. potvrde o zaposlenosti roditelja
Prilikom upisa potrebno je priložiti i popunjenu upisnicu (koja se dobija u željenom objektu PU „Pcelice“), izvod iz maticne knjige rodenih i zdravstvenu knjižicu deteta na uvid.

You may also like