Sremska Mitrovica – Grad Sremska Mitrovica, u cilju efikasnijeg rada i bolje komunikacije sa gradjanima uspostavio je rad Centra za komunikaciju. Centar za komunikaciju u koordinaciji je sa novoformiranom službom Komunalne policije, predstavlja jedinstven informacioni sistem kojim se u roku od 48 sati rešavaju komunalni problemi građana. Finansiran je od strane Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradanju u iznosu od million i 30.000 dinara a od strane gradske uprave u iznosu od 400.000 dinara.
Pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju Tomislav Stantić, na otvaranju centra, istakao je Sremska Mitrovica jedan od prvih gradova u kojima je počeo sa radom novi centar za komunikaciju – Tomislav Stantić(audio zapis).

Objedinjujući rad svih javnih preduzeća u opštini Centar za komunikaciju omogućava rešavanje problema i zahteva građana na nov, moderan i funkcionalan način. Sistem je u potpunosti u funkciji građana rekao je za Ozon radio Koordinator projekta Centra za komunikaciju Boško Umetić(audio zapis).

Centru za komunikaciju građani mogu da prijave komnunalne problem i to lično-dolaskom na šalter, telefonom na broj 615-615, putem sms poruke na telefon 063-615-200 i putem e-maila adresa infosm@ptt.rs .

You may also like