Sremska Mitrovica – Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u poslednjem kvartalu 2010. godine, prosečna mesečna raspoloživa sredstva po domaćinstvu u Republici Srbiji, iznosila su 48. 426 dinara. Od ukupno raspoloživih sredstava 94,5 % čine prihodi u novcu, a 5,5 su prihodi u naturi. Najveći udeo u novčanim prihodima imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa i to 42,7 %, i penzije 35,5 % Izdaci za ličnu potrošnju jednog domaćinstva iznosili su 45. 800 dinara, od čega je najveći deo novca odlazio na hranu i bezalkoholna pića.
U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u poslednjem kvartalu prošle godine, prosečna zarada u Srbiji sa porezom i doprinosima isplaćena u januaru 2011. bila je 47.382 dinara. Najbolji standard građana je u Beogradu, zatim u Vojvodini, pa onda u centralnom delu Srbije, a najniži u Valjevu, Nišu i Kraljevu. U Sremskom regionu, prema visini zarada, prednjači Opština Pećinci sa isplaćenih 40. 622 dinara, ne računajući poreze i doprinose. U Sremskoj Mitrovici, u januaru 2011. godine bruto zarada je iznosila 41. 035 dinara, a bez poreza i doprinosa samo 29. 370 dinara. Za prosečnu potrošačku korpu potrebno je izdvojiti više od polovine zarade, pa nam za ostale životne potrebe ostane vrlo malo novca. Ako uporedimo prosečnu platu i potrošačku korpu, možemo zaključiti da građani jedva preživljavaju mesec. Ista situacija je i sa malim i srednjim preduzećima u našem gradu, ali i sa prodavcima na pijačnim tezgama. Kada dođe kraj meseca, i kada se plate računi, u „slamaricu„ nema šta da se stavi. Loša materijalna situacija dovela je do toga da neke mitrovačke pekare prodaju hleb sa naznakom da je „od juče“, čija je cena 25 dinara, a kako kažu trgovci i rasproda se.
T.M

You may also like