Vlada Republike Srbije potpisala je Memorandum sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, kojim je predviđeno da i muškarci i žene stiču pravo za odlazak u penziju tek sa navršenih 67 godina života, umesto sadašnjih 65 za muskarce, odnosno 60 godina za žene.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda predložila je Vladi Srbije da do septembra bude formirana radna grupa koja bi izradila predlog izmene pravila o starosnoj granici za odlazak u penziju.
To znači da će se na jesen tačno znati da li će se i kada početi sa primenom pravila da muškarci i žene u penziju odlaze sa 67 godina. Iz MMF-a, kažu da pravila ne moraju biti promenjena odjednom, kao i da odlazak muškaraca i žena u penziju sa navršenih 67 godina može da se uvodi postepeno u sistem penzijskog osiguranja.
MMF traži pooštravanje uslova za odlazak u penziju i zbog činjenice da je u Srbiji odnos broja onih koji uplaćuju doprinos za penzijsko osiguranje najniži u Evropi, kad se uporedi sa brojem penzionera.

Ova gotovo obavezujuća preporuka svetske finansijske institucije iz Njujorka navedena je na sajtu Narodne banke Srbije, a prenosi je „Dnevnik“.

You may also like