Sremska Mitrovica – Dvodnevni seminar, obuka trenera za rad sa školama na temu „Motivacija i psihološki principi učenja“ održaće se u OŠ „B. P. Pinki“ i OŠ „T. V. Lebarnik“ iz Laćarka tokom narednog vikenda. Seminar organizuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije, u okviru projekta “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS“.
Ciljevi obuke su unapređivanje nadležnosti i sposobnosti nastavnika i stručnih saradnika za organizovanje efikasnije i efektivnije nastave i učenja kroz primenu različitih strategija učenja i motivisanja za učenje.
Time bi odgovorili na obrazovne potrebe svojih učenika pružajući im podršku u razvijanju strategija učenja koje bi samostalo regulisali i bili motivisani za učenje.
Projekat “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS“ traje do 2012. godine a finansiran je od strane Svetske banke.
Tri škole sa područja opštine Sremska Mitrovica uključene su u ovaj projekat: Osnovna škola „Boško Palkovljević Pinki“, Gimnazija „Ivo Lola Ribar“ i Osnovna škola „Triva Vitasović Lebarnik“ Iz Laćarka.

U Gimnaziji „Ivo Lola Ribar“ seminar će se održati za dve nedelje.

You may also like