Sremska Mitrovica – Počela je isplata regresa za repromaterijal za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u iznosu od 14.000 dinara po hektaru obradive površine. Ova vrsta subvencije ove godine biće isplaćivana u dve tranše, a zemljoradnici će zahteve takođe podnositi u dva roka.

Prvi rok je bio od 1. do 30. juna, a drugi je od 1. do 30. septembra a svi koji uplate penzijsko-invalidsko osiguranje do 19. avgusta imaju pravo na podsticajna sredstva u iznosu od 14.000 dinara po hektaru.
Subvencije za registrovana poljoprivredna gazdinstva koja u svom posedu imaju više od 30 hektara obradive zemlje biti isplaćene već u januaru 2012.

You may also like