Zadržati stari broj, a promeniti mobilnog operatora uskoro bi trebalo da postane stvarnost i u Srbiji.
Naime, sva računarska i komunikaciona oprema je nabavljena, instalirana i puštena u rad. Kako je objavila Republička agencija za elektronske komunikacije sistem centralne baze prenetih brojeva je realizovan.

U narednim mesecima trebalo bi da građani mogu da koriste i ovu pogodnost promene operatera mobilne telefonije bez menjanja telefonskog broja, koja je najavljena početkom 2010.godine kada je RATEL izradio početnu verziju pravilnika o prenošenju telefonskih brojeva.
Prenosivost broja je izuzetno važno sredstvo za podsticanje konkurencije jer zahvaljujući njoj korisnici mogu da promene operatera bez gubitka broja telefona. Korisnicima je tako olakšano donošenje odluke o promeni operatera, što predstavlja ključan činilac razvoja konkurentnog tržišta.
Inače, propisi EU o telekomunikacijama zahtevaju da države članice osiguraju da svi telefonski pretplatnici imaju pravo da zadrže svoj broj bez obzira na operatera čije usluge koriste, što se odnosi i na fiksnu i na mobilnu telefoniju.
U Srbiji je prvobitni rok najavljen za početak godine, a kada će građani ovu pogodnost moći da iskoriste sada zavisi upravo od tri kompanije koje pružaju usluge moblne telefonije.
Po ranijim najavama predviđeno je da proces potvrđivanja mogućnosti prenosa traje dva dana, dok su još dva dana ostavljena za proces prenosa broja, kako će to izgledati u praksi prema najavama znaćemo do kraje tekuće godine.

U zemljama gde je ovakva pogodnost već primenjljiva, različita je i dužina čekanja na prenos broja. U Irskoj i Malti promena operatera uz zadržavanje broja traje svega 1 dan, u Poljskoj za mobilnu telefoniju 38 dana, a u Italiji 15 dana.

You may also like