Program koji nije pogodan za osobe mlađe od 18 godina televizije u Srbiji će ubuduće moći da emituju samo od ponoći do šest sati ujutro, propisano je Obavezujućim uputstvom koje je izdala Republička radiodifuzna agencija.
Prema tom uputstvu, koje je objavljeno u najnovijem broju Službenog glasnika, samo od ponoći do šest ujutro moći će da bude emitovan „programski sadržaj koji može da naškodi fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju svih maloletnika“ i koji mora da nosi oznaku „18“.
Neposredno pre emitovanja takvog programa, televizije su dužne da objave usmenu i pisanu napomenu koja glasi „Program koji sledi nije pogodan za osobe mlađe od 18 godina“, kao i grafički znak sa brojem 18 tokom celog trajanja programa. U okviru radio programa, takva usmena poruka treba da bude emitovana neposredno pre emitovanja i na svakih 15 minuta emisije.

You may also like