Sremska Mitrovica – Industrijska proizvodnja u Sremskom okrugu u periodu januar-decembar 2010. godine je veća za 30,1% u odnosu na januar-decembar 2009. godine. U periodu januar – decembar 2010. godine u Sremskom okrugu je ostvarena ukupna robna razmena sa inostranstvom u iznosu od preko 923 miliona dolara .
U januaru ove godine privredna društva u Sremskom okrugu ostvarila su izvoz u vrednosti od preko 30 miliona dolara, saopštila je Regionalna privredna komora.
Najveći izvoznici bila su preduzeća sa gradskog područja Sremska Mitrovica. Ona su ostvarila ukupan obim isporuka inostranim partnerima u vrednosti 8,7 miliona dolara. Slede izvoznici iz rumske, šidske i staropazovačke opštine.

Najveće učešće u izvozu sremske privrede imao je proizvod, ulje od suncokreta, 12,5 % .
Istovremeno, ostvaren je obim uvoza od 35,3 miliona dolara, tako da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 85 odsto.
Više od trećine ukupnog uvoza regiona ostvarila su privredna društva iz staropazovačke opštine, koja je imala i najveći deficit u spoljnotrgovinskoj razmeni od preko šest miliona dolara.

PRIVREDNA KOMORA

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
U PERIODU JANUAR – DECEMBAR 2010. GODINE

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji, u periodu januar – decembar 2010. g., veća je za 2,9 odsto u odnosu na isti period 2009. godine, a u AP Vojvodini je veća za 7,0 %.
Industrijska proizvodnja u Srbiji, u decembru 2010. godine manja je za 0,8% u odnosu na isti mesec 2009. godine, a u decembru 2010. godine veća je za 10,9% u odnosu na prosečnu mesečnu proizvodnju u 2009. godini.
U AP Vojvodini industrijska proizvodnja u decembru 2010. godine u odnosu na decembar 2009. godine veća je za 3,1%, a u decembru 2010. godine je veća za 21,3% u odnosu na prosečnu mesečnu proizvodnju u 2009. godinu.
Industrijska proizvodnja u Sremskom okrugu u periodu januar-decembar 2010. godine je veća za 30,1% u odnosu na januar-decembar 2009. godine.
Industrijska proizvodnja u Sremskom okrugu u decembru 2010. godine je za 45,3% veća u odnosu na decembar 2009. godine, a u decembru 2010. godine je za 77,7% veća u odnosu na prosečnu mesečnu proizvodnju u 2009. godini.
Posmatrano po sektorima, industrijska proizvodnja u periodu januar – decembar 2010. godini u odnosu na januar – decembar 2009. godine je veća za 31,1% veća u sektoru prerađivačke industrije i za 8,0% veća je u sektoru vađenja rude i kamena, dok je u sektoru proizvodnje i distribucije električne energije, gasa i vode manja za 1,7%.
Posmatrano po namenskim grupama, fizički obim proizvodnje u periodu januar-decembar 2010.godine u odnosu na isti period 2009.godine je zabeležio je rast u proizvodnji netrajnih proizvoda za široku potrošnju pad u iznosu od 51,5 odsto, dok je u ostalim namenskim grupama zabeležen pad industrijske proizvodnje i to u proizvodnji kapitalnih proizvoda pad u iznosu od 25,3 odsto, u proizvodnji trajnih proizvoda za široku potrošnju zabeležen je pad proizvodnje u iznosu od 19,1 odsto, u proizvodnji intermedijarnih proizvoda, osim energije, pad u iznosu od 2,6 odsto i u proizvodnji energije pad u iznosu od 1,7 odsto .
U periodu januar – decembar 2010.g. u odnosu na januar-decembar 2009.g. rast su zabeležile 5 grana prerađivačke industrije:
– proizvodnja duvanskih proizvoda 90,9%
– prerada papira 58,0%
– proizv.hemikalija i hemijskih proizvoda 56,4%
– prehrambena industrija 40,3%
– proizv. mašina i uređaja, osim električnih 12,5%
– izdavanje, štampanje i reprodukcija zapisa 7,7%
Pad proizvodnje u prerađivačkoj industriji u periodu januar-decembar 2010. godine u odnosu na januar- decembar 2009. godine su zabeležile sledeće grane :
– motorna vozila i proikolice 56,6%
– proizv.odevnih predmeta od krzna 46,3%
– proizvodi od nemetalnih minerala 30,3%
– proizvodnja nameštaja i raznovrsnih proizvoda 19,2%
– proizv. metalnih proizvoda osim mašina 18,7%
– proizvodi od gume i plastike 9,9%
– proizvodnja kože, predmeta od kože i obuće 9,4%
– proizv. od drveta i plute, sem nameštaja 1,0%

SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET

Tabela broj 1. Izvoz i uvoz u periodu januar – decembar 2010. godine
Iznosi u milion.USD
I z v o z U v o z S a l d o – Pokriv.uvoza izvoz I–XII 2010.
I-XII 2009. I-XII 2010. I – XII 2009 I- XII 2010. I – XII 2009. I – XII 2010.
R.Srbija 8344,3 9794,5 16055,6 16734,4 – 7711,3 – 6939,9 58,53%
AP Vojvodina 2889,5 3465,9 4365,2 4730,3 – 1475,7 – 1264,5 73,27%
Sremski okrug 312,2 450,3 339,8 473,3 – 27,5 – 23,0 95,14%

U periodu januar – decembar 2010. godine u Sremskom okrugu je ostvarena ukupna robna razmena sa inostranstvom u iznosu od 923. 662.655 USD .
Izvezeno robe u vrednosti 450.340.423 USD, a uvezeno robe u vrednosti 473.322.232 USD. Trgovinski deficit je iznosio 22.981.809 USD.
Pokrivenost uvoza izvozom je bila 95,14%.
U periodu januar-decembar 2010. godine u odnosu na januar-decembar u 2009. godine izvoz je veći za 44,19%, a uvoz je veći za 39,28%.
Učešće izvoza Sremskog okruga u izvozu R.Srbije iznosi sa 4,60%, a u uvozu 2,83%.
Učešće izvoza Sremskog okruga u izvozu AP Vojvodine iznosi 12,99%, a u uvozu 10,01%.
Sremska preduzeća su najviše izvozila u sledeće zemlje: Sloveniju 16,03%, Austriju 15,04%, Bosnu i Hercegovinu 13,69%, Italiju 6,64%, Hrvatsku 6,25%, Crnu Goru 5,40%, Nemačku 5,35%, Holandiju 4,50%, Rep. Makedonija 4,34%, Mađarsku 3,02%, Češku Republiku 2,75%,.
Sremska preduzeća su uvozila najviše iz sledećih zemalja: Austrija 13,58%, Nemačke 12,53%, Italije 8,41%, Slovenije 6,94%, Kine 6,59%, Grčke 4,42%, Češka Republika 4,19%, Hrvatske 3,98%, Brazil 2,93%, Ruske Federacije 2,89%, Bosne i Hercegovine 2,69%, Mađarska 2,47%, Turske 2,42%,

Robna razmena Sremskog okruga sa inostranstvom u per.januar – decembar 1997., 1998., 1999., 2000.g., 2001.g. 2002.g., 2005. g., 2006.g., 2007.g., 2008.g., 2009.g. i 2010.g

Period Izvoz Uvoz Pokriven.uvoz- izvoz Ukupna razmena Trgovinski deficit
I-XII 1997. 58.0.91.702 88.552.582 65,60% 146.644.284 30.460.880
I-XII 1998. 75.575.095 83.330.740 90,69% 158.905.835 7.755.645
I-XII 1999. 33.258.350 59.387.739 56,00% 92.646.089 26.129.389
I-XII 2000. 39.226.064 78.194.618 50,16% 117.420.682 38.968.554
I-XII 2001. 55.226.921 82.243.347 67.15% 137.470.268 27.016.426
I-XII 2002 52.428.300 83.534.672 63% 135.962.972 31.106.372
I-XII 2004. 78.252.401 151.261.186 51,7% 229.513.587 73.008.785
I-XII 2005. 119.333.761 143.228.248 83,32% 262.562.009 23.894.487
I-XII 2006. 178.742.784 259.969.135 68,76% 438.711.91 81.226.351
I-XII 2007. 279.947.860 345.439.150 81,04% 625.387.010 65.491.290
I-XII 2008. 401.396.952 418.795.446 95,85% 820.192.398 17.398.494
I-XII 2009. 312.324.595 339.844.150 91,90% 652.168.745 27.519.555
I-XII 2010. 450.340.423 473.322.232 95,14% 923.662.655 22.981.809
Izvor podataka: Centar za informatiku PK Srbije

Najveće učešće u izvozu sremske privrede su imale sledeće grupe proizvoda, po carinskoj tarifi:

– ulje od suncokreta 12,15%
– prekidačka tehnika 12,08%
– nove, spoljne pneumatske gume 7,34%
– grejači vode 4,38%
– sojino ulje 4,19%
– ostala plovila 4,00%
– proizvodi za transport i pakov. robe od plastič.masa 3,67%
– otpaci i ostaci od rafinisanog bakra 3,02%
– delovi obuće 2,22%
– poluproizvodi od gvožđa ili neleg.čelika 2,09%
– boje i premazi 1,79%
– ulje od repice 1,75%
– uljane pogače 1,69%
– kukuruz 1,65%
– posuđe kuhinjslo od plastičnih masa 1,51%
– brašno od pšenice 1,40%
– otpaci i ostaci od aluminijuma 1,28%
– žive šivotinje, goveda 1,17%
– drvo obrađeno po dužini rezanjem 1,05%
– brodovi 1,02%
– punila za molersko farbarske radove 0,98%
– sedišta 0,96%
– seme za setvu 0,95%
– transmisiona vratila 0,93%

Uvoz posmatran po grupama proizvoda carinske tarife je izuzetno usitnjen, tako da najveću stavku čini uvoz kafe sa 8,24%

– poliacetali u primarnim oblicima 5,34%
– kafa 4,96%
– delovi za prekidačku tehniku 3,07%
– seme suncokreta 2,63%
– hartija I karton 2,35%
– grejači vode 2,14%
– sintetički kaučuk 2,02%
– izolacioni delovi za elektr.uređaje 1,97%
– polimeri etilena u primarnim oblicima 1,86%
– polimeri propilena u primarnim oblicima 1,80%
– poluproizvodi od gvožđa ili nelegiran.čelika 1,71%
– aluminijum sirovi nelegirani 1,70%
– prekidačka tehnika 1,68%
– elementi za proizvodnju prekidača 1,49%
– vijci, navrtke, tirfoni 1,37%
– koža štavljena 1,30%
– delovi i pribor za motorna vozila 1,23%
– ulja dobijena od nafte 1,12%
– presovane ploče od drveta i dr.drven.mater 1,11%
– drvo obrađeno po dužini rezanjem 1,08%
– mašine i posebni uređaji sa poseb. funkcijama 1,05%
– antracit 1,01%
– šarke, okovi i ost.pribor za nameštaj i ost. 1,01%
– ploče vlaknatice od drveta i ost.drven.mater. 0,95%
– instrumenti i aparati za medicinu 0,92%
– konstrukcije 0,91%
– elektromagneti 0,89%

Tab.br.3. Spoljnotrgovinski promet Sremskog okruga u per. januar-decembar 2010.g.,
Iznosi u USD
Opšina I z v o z U v o z Pokrivenost uvoza izvozom Saldo I 2010.
Iznos u USD Struktura Iznos u USD Struktura
Inđija 30507530 6,77% 35565512 7,51% 85,78% -5057982
Irig 1650280 0,37% 1687144 0,36% 97,82% -36864
Pećinci 28762612 6,39% 86036743 18,18% 33,43% -57274131
Ruma 86075852 19,11% 60768332 12,84% 141,65% 25307520
Sr.Mitrovica 128832577 28,61% 101436926 21,43% 127,01% 27395651
St.Pazova 73901547 16,41% 153070960 32,34% 48,28% -79169413
Šid 100610025 22,34% 34756615 7,34% 289,47% 65853410
Sremski okrug 450340423 100,00% 473322232 100,00% 95,14% -22981809

You may also like