Sremska Mitrovica – 18.marta u organizaciji Ekološkog kluba grada Sremska Mitrovica održaće se „Škola Ihtiologija“, u saradnji sa Društvom za proučavanje i zaštitu riba iz Novog Sada, uz podršku Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Gradske uprave za predškolsko obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i omladinu, Omladinskog Kluba, Kancelarije za mlade i Regionalnog centra ruralnog razvoja.

Cilj aktivnosti je promocija i upoznavanje sa slatkovodnim ribama sa teritorije Republike Srbije i namenjen je učenicima osnovnih škola sa područja Grada Sremska Mitrovica.
Ihtiologija (dolazi od grč. riječi ikhthu što znači riba i logos – nauka) je grana zoologije koja se bavi proučavanjem riba.
Program je interaktivan i uz video prezetnacije učenici će imati i neposredan susret sa rečnim slatkovodnim ribama u akvarijumima. Zatim će se održani mini kviz znanja i najuspešnijima će se podeliti nagrade.

„Škola Ihtiologija“ će se održati u 11.00 sati u Gradskoj kući, sala II.

You may also like