Sremska Mitrovica – Savetovalište za mlade koje u Sremskoj Mitrovici radi u okviru školskog dispanzera je krajem prošle godine uključeno u projekat Implementacije nacionalne strategije protiv zloupotrebe droge. Sastavljen je tim koji se sastoji od četiri stručna lica, koja su zaposlena u mitrovačkom Domu zdravlja, koja, obilazeći škole, razgovaraju sa đacima na temu bolesti zavisnosti, daju im instrukcije šta da rade kako bi pomogli svojim vršnjacima koji imaju problem tog tipa i daju im odgovarajuće brošure.
U školskom dispanzeru, u toku su sistematski pregledi za učenike srednjih škola.
Sa ciljem da što više učenika stekne osnovno znanje o bolestima zavisnosti i psihoaktivnim supstancama koje se koriste, stručni tim Savetovališta za mlade će u okviru sistematskih pregleda razgovarati sa učenicima koji dođu na sistematski pregled o temama koje se tiču bolesti zavisnosti, o preventivnim merama koje se preduzimaju, o lečenju, rehabilitaciji, reedukaciji i resocijalizaciji bolesti zavisnosti.

Projekat „INSADA“ koji se sprovodi i u školama Sremske Mitrovice podrazumeva implementaciju Nacionalne strategije protiv zloupotrebe bolesti zavisnosti. Program se fokusira na osmišljavanje i pružanje podrške sistemima i strukturama, koji rade na smanjivanju potražnje za drogama, ojačavanje kapaciteta srpskog Ministarstva zdravlja za implementaciju strategije o drogama i na pružanje pomoći Ministarstvu zdravlja u pripremi i realizaciji kampanje za javnu komunikaciju vezanu za borbu protiv zloupotrebe droga. Danas u Srbiji imamo 25.000 registrovanih zavisnika, a samo u srednjoškolskom uzrastu njih je 15,1 odsto.

Možda Vam se svidi i