Radno vreme Doma zdravlja tokom praznika

Sremska Mitrovica – U vreme praznika Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće:

Treća zdravstvena stanica (Dispanzer na Savi)
01. Januara 2012. godine – 04. Januar 2012. godine od 07:00 do 14:00 časova.
07. Januara 2012. godine od 07:00 do 14:00 časova.
08. Januara 2012. godine od 07:00 do 20:00 časova.

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće:

Školski dispanzer Doma zdravlja Sremska Mitrovica
01. Januara 2012. godine – 04. Januar 2012. godine od 07:00 do 20:00 časova.
07. Januara 2012. godine od 07:00 do 20:00 časova.

Dečiji dispanzer Doma zdravlja Sremska Mitrovica
08. Januara 2012. godine od 07:00 do 20:00 časova.

Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika pružaće se:
01. Januara 2012. godine – 04. Januar 2012. godine od 07:00 do 14:00 časova.
07. Januara 2012. godine od 07:00 do 14:00 časova.
08. Januara 2012. godine od 07:00 do 14:00 časova.

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pružaće zdravstvene usluge 24 časa za sve dane praznika.

You May Also Like

One thought on “Radno vreme Doma zdravlja tokom praznika

Comments are closed.