Sremska Mitrovica – Japanske vlasti su u utorak proglasile najviši stepen nuklearne krize podižući ga sa nivoa 5 na nivo 7, što je najviši mogući nivo međunarodne lestvice, pa je japanska nuklearna katastrofa izjednačena s Černobiljom.
Tragovi radioaktivnog izotopa joda, I – 131, koji je dospeo iz Japana, i dalje su prisutni u nekim uzorcima iz životne sredine. Nije detektovana radioaktivnost koja bi mogla eventualno da utiče na ljudsko zdravlje.
U Laboratoriji za ispitivanje uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja Univerziteta u Novom Sadu redovno se prate koncentracije aktivnosti u vazduhu, padavinama i uzorcima

You may also like