Sremska Mitrovica – Rok važenja ličnih karata produžava se sa pet na deset godina, a kada je reč o deci – sa dve na pet godina, predviđeno je izmenama Zakona o ličnoj karti koje su danas stigle u skupštinsku proceduru, prenose agencije.
Predviđa se i da se rok važenja ranije izdatih ličnih karata produži do 31. decembra 2016. godine, s obzirom da većina građana nije zamenila lične karte kojima rok ističe 27. jula. Vlada Srbije je predložila donošenje tog akta po hitnom postupku zbog toga što je, kako se navodi u obrazloženju, ostao veliki broj nezamenjenih ličnih karata izdatih na starom obrascu i bilo bi tehnički nemoguće zameniti ih u preostalih nekoliko meseci do isteka njihovog važenja.
Osobama starijim od 65 godina, na njegov zahtev, može se izdati lična karta bez ograničenog roka važenja, na obrascu koji ne sadrži čip, dok će državljanima Srbije, koji nemaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, lična karta biti izdata na dve godine.

You may also like