Sremska Mitrovica – Za nepoštovanje HACCP standarda – princip dobre higijenske i dobe proizvođačke prakse, za proizvođače i prodavce hrane od 11. juna kazne će biti i do tri miliona dinara, rekla je za radio Ozon dr. Nada Kosanović. U težim slučajevima, moguća je i zabrana obavljanja delatnosti.

“Po ovom sistemu sprečava se da se na tržištu pojavljuje nebezbedna hrana, svi dobavljači morajaju da dostave uverenje o kvalitetu, i to će dovesti do eleiminacije onih koji ne rade po sistemu kvaliteta ”, rekla je dr. Nada Kosanović iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.

Primena HACCP standarda olakšava borbu sa konkurencijom, omogućava efikasniji sistem poslovanja, a izvoz u EU postaje jednostavniji.

Više od polovine velikih i srednjih preduzeća u Srbiji do sada je uvelo HACCP standard, i svega 10 do 15% manjih firmi.

You may also like