Sremska Mitrovica – Sajt prijemni.infostud.com omogućio je maturantima da besplatno, kroz interaktivne testove, provere znanje iz 19 različitih oblasti koje se najčešće polažu na prijemnim ispitima na fakultetima i visokim školama.
Testove sa više hiljada pitanja sa prošlogodišnjih prijemnih ispita iz sociologije, fizike, informatike, ekonomije, istorije, srpskog jezika i još 13 različitih oblasti maturanti mogu pogledati na stranici http://prijemni.infostud.com/testovi_proslogodisnjih_ispita/
Posle popunjavanja testa, sistem automatski izračunava nivo pripremljenosti za prijemni ispit i pruža maturantima okvirnu sliku o njihovom trenutnom znanju neophodnom za upis na željeni fakultet.

Osim ovoga, na sajtu se mogu pronaći i kompletne informacije potrebne za odabir i uspešan upis na studije, kao i mišljenja i stavove studenata koji su odlučili da svoja iskustva podele sa budućim kolegama.Budući studenti mogu iskoristiti i kalkulator za broj poena na prijemnom na adresi
http://prijemni.infostud.com/saveti/kalkulator-za-broj-poena-na-prijemnom.php

Možda Vam se svidi i