Sremska Mitrovica – Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo kao nosilac izrade Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine, organizuje u sredu, 19. januara 2011. godine, sa početkom u 13.30 časova, na Oglednom dobru Istraživačko razvojnog Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu „Kaćka šuma“, okrugli sto sa namerom da se potencira tema „Zaštita, korišćenje i razvoj prirodnih resursa u Vojvodini“ posmatrano sa više aspekata (zaštita, korišćenje, privredni razvoj, jačanje identiteta…).
U radu okruglog stola učestvovaće pokrajinska sekretarka za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo Dušanka D. Sremački, predstavnici svih značajnijih subjekata, organa, organizacija, javnih preduzeća, institucija, organizacija nevladinog sektora kao i istaknuti pojedinci, čime se nastavlja dalja aktivna i čvrsta saradnja sa ciljem da se donese kvalitetan najznačajniji planski dokument za Vojvodinu – Regionalni prostorni plana AP Vojvodine.
Osnova za tematski dijalog je završen Koncept Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine, nakon koga sledi dalja razrada i konkretizacija njegovih postavki u postupku izrade sledeće veoma bitne faze – Nacrta, kojim će se definisati planska rešenja i prioritetni projekti od značaja za Vojvodinu.
Prirodni resursi, konkretno poljoprivredno zemljište, vode – reke i kanalska mreža, predstavljaju specifičnosti koje karakterišu
teritoriju Vojvodine.
Šume i šumsko zemljište, jedan od prirodnih resursa ne toliko zastupljen na prostoru Vojvodine, su od velikog značaja za zaštitu
prostora, pri čemu je potrebno navesti i potrebu za povećanjem površina pod šumama u cilju postizanja optimalne šumovitosti.
Donošenjem Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine, strateški će se opredeliti razvoj, uređenje, korišćenje i izgradnja na celokupnom prostoru Pokrajine zasnovano na savremenim evropskim principima i u skladu sa prostornim razvojem Republike. Aktiviranjem teritorijalnog kapitala, resursa i vrednosti Vojvodine, doprineće se jačanju regionalnog identiteta.

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE

You may also like