Sremska Mitrovica – Oktobar, mesec borbe protiv trgovine ljudima obeležen je predavanjima u kom se srednjoškolci u Sremu upoznaju sa ovom kriminalnom radnjom.

Jedna takva tribina juče je održana u Sremskoj Mitrovici sa akcentom na ovu generaciju mladih ljudi koji su, prema policijskim podacima, rizična grupa. Predavanje su organizovali pripadnici policije u saradnji sa jedinicom Crvenog krsta i ostalih institucija koje su uključene u suzbijanje ovog problema. Projekcijom filma „Exit“ – „Izlaz“, još jednom je mladima skrenuta pažnja da je prevencija najbolji način u borbi protiv trgovine ljudima. Kada se to potkrepi istinitim primerima iz policijske prakse onda mladi steknu nova znanja kojih, prema njihovim i rečima profesora, nikad nije dosta.

„Ova predavanja su mnogo korisna za nas, možemo mnogo da naučimo i mislim da treba češće da se sprovode“, rekla je Nataša Drumanović, učenica Ekonomske škole „9. maj“.

„Napomenula bi Crvenom krstu i PU Sremska Mitrovica da dolaze češće i da rade na ovom nivou sa decom i zaposlenima, jer mi koliko god se trudili nemamo dovoljno znanja i informacija“, istakla je Zorica Marković, profesor u Ekonomskoj školi „9. maj“. Međutim, nije samo policija ta koja se bavi ovom problematikom. U to su uključeni Centri za socijalni rad, Crveni krst i mnoge drge ustanove. Primera radi, Crveni krst organizuje redovne vršnjačke edukacije, pa mladi volonteri svom okruženju prenose stečena znanja.

„Cilj ovih predavanja jeste da se mlada populacija upozna sa ovim problemom i da steknu osnovna znanja o merama opreza koje je potrebno preuzeti kako i sami ne bi postali žrtve“, istakla je Dušica Runtić, stručni saradnik Crvenog krsta.

Da je trgovina ljudima prisutna i na našem području govore policijski podaci da je tokom ove godine na teritoriji Srema identfikovano 8 žrtava. Sve to velikim delom može da se spreči, ako su mladi ljudi dovoljno informisani. „Mislim da smo uspeli da do jednog višeg nivoa podignemo svest ljudi o postojanju krivičnog dela trgovine ljudima na području Republike Srbije i na području PU Sremska Mitrovica. Mislim da smo proteklih nekoliko godina uradili jako dobar posao“, istako je Slavko Živčić, samostalni policijski inspektor PU Sremska Mitrovica.

Već je poznato da su neprovereni oglasi za posao sa dobrom zaradom i dalje mamac za žrtve, koje najčešće na taj način pokušavaju da reše svoje egzistencijalno pitanje. Tada se vrlo lako pada u kandže trgovaca ljudima. Presecanje njihovog lanca zahteva dug i mukotrpan rad policije, ali i saradnju žrtve ili bilo koga drugog ko posumnja da se u njegovom okruženju dešava nešto nalik trgovini.

You may also like