Popis 2011: Na teritoriji grada 6129 lica manje

Sremska Mitrovica – Na teritoriji Grada Sremska Mitrovica ukupno je popisano 82.762 lica. Prema rezultatima popisa, u periodu od 2002. do 2011. godine, broj stanovnika smanjio se za čak 6.129 lica. Da je stanovnika Mitrovice sve manje, ali i da seoske sredine polako nestaju usled migracija u veće gradove, svedoče prvi zvanični rezultati popisa za 2011. godinu.

You May Also Like