Pokrajinski ombudsman u Sremskoj Mitrovici

Sremska Mitrovica – U utorak, 17. maja 2011. godine zamenik pokrajinskog ombudsmana Stevan Arambašić će sa saradnicima od 10.00-13.00 časova primati građane u sali br. 2 u zgradi gradske uprave u Sremskoj Mitrovici (Svetog Dimitrija 13).

Institucija Pokrajinskog ombudsmana štiti ljudska prava i slobode od povreda učinjenih od strane pokrajinske i opštinske uprave, kao i organizacija i javnih službi, čiji je osnivač Pokrajina ili opština. Svi građani Sremske Mitrovice i okolnih mesta mogu da iskoriste priliku da o ostvarivanju svojih prava razgovaraju sa pravnicima i da, ukoliko smatraju da su im neka ljudska prava ugrožena, na licu mesta podnesu predstavku Pokrajinskom ombudsmanu.

You May Also Like