Sremska Mitrovica – Privredna komora Srbije najavila da će Vladi Srbije uputiti nacrt zakona o privrednim komorama, kojim bi bilo uvedeno obavezno članstvo preduzeća u komorama.
Nacrt zakona o privrednim komorama je prošao javnu raspravu u komorskom sistemu Srbije i podržale su ga sve regionalne i pokrajinske komore i Privredna komora Beograda. Skupština Srbije usvojila je 13. maja 2009. izmene Zakona o privrednim komorama, a one bi trebalo da budu primenjivane od 1. januara 2013.
Izmene predviđaju da najmanje 100 firmi mogu osnivati komore po teritorijalnom principu, odnosno prema delatnosti koju obavljaju. Članarine nisu obavezne, a komora prestaje da radi kada se broj njenih članova smanji ispod 100.

You may also like