Sremska Mitrovica – Narodna banka Srbije 20.maja pustila je u opticaj kovani novac od jedan, dva, pet, deset i dvadeset dinara sa nešto izmenjenim obeležjima.
Novčići od jednog, dva, pet i deset dinara na licu imaju izmenjenu oznaku godine kovanja (2011), dok su ostala obeležja ista kao na prethodnim izdanjima, saopštila je NBS. Na naličju tih kovanica izmenjen je grb, u skladu sa uredbom koja se odnosi na grbove, zastavu i himnu.
Na licu kovanog novca od 20 dinara, pored izmenjene godine kovanja, nalazi se i novo obeležje, lik Ive Andrića. Kovanice apoena od jedan, dva, pet i deset dinara prvenstveno će služiti za zadovoljavanje redovnih godišnjih potreba gotovinskog platnog prometa.

You may also like