Sremska Mitrovica – Najatraktivnija turistička destinacija za turiste i ove godine je Grčka kako kontinentalni deo tako i grčka ostrva, pokazuju analize turističkih agencija.
U turističkim agencijama naglašavaju da su najčešća putovanja dužine oko deset noćenja, a cene se kreću od 120 do 450 evra.

Turistička inspekcija, pored toga što proverava turističke agencije, građanima preporučuje da pre uplate letovanja provere da li se izabrana agencija nalazi u regisitru Agencije za privredne registe, da prouče opšte uslove putovanja, programe, obaveštenja i pitaju sve što ih interesuje, a vezano je za letovanje.

You may also like