Sremska Mitrovica – Građani koji su dobili besplatne akcije beogradskog aerodroma, po svemu sudeći, ostaće bez dividende koja im pripada iz lanjske dobiti ove kompanije. Naime, Aerodrom „Nikola Tesla“ izdvojio je ukupno 1,1 milijardu dinara, to jest 32,6 dinara bruto po akciji, iz prošlogodišnje dobiti Aerodrom na ime dividende akcionarima. Neto ostatak biće zadržan kao neraspoređena dobit.

Problem je, međutim, što je tek nekoliko dana ranije objavljeno da je Upravni odbor Aerodroma kao dan dividende utvrdio 31. decembar prošle godine, kada je jedini akcionar bila – Republika Srbija. Tako će ceo iznos, od oko 11 miliona evra, pripasti državi.

Ostaje samo da se vidi da li će Komisija za hartije od vrednosti reagovati povodom ovakvog načina raspodele dobiti, s obzirom na to da je ovo regulatorno telo još pre nekoliko godina donelo mišljenje da dan dividende, ukoliko nije ranije objavljen ili je deo osnivačkog akta, ne bi trebao da bude datum pre usvajanja finansijskog izveštaja – ističu u „Sinteza invest grupi“.

Inače, država je vlasnik 83 odsto akcija Aerodroma „Nikola Tesla“. Pošto su građani prodavali svoje besplatne akcije, na spisku vlasnika su sada i razni investicioni fondovi, kao i vlasnici „skriveni“ iza kastodi računa domaćih i stranih banaka.

You may also like