Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ Sremska Mitrovica obaveštava sve zainteresovane građane da kante za smeće mogu kupiti u direkciji JKP“Komunalije“ Sremska Mitrovica , Stari šor broj 114, po ceni od 2.580,00 dinara.

Kante za smeće možete kupiti i na tri mesečne rate , tako što ćete prvu ratu uplatiti odmah, a preostale dve rate će Vam biti fakturisane uz račun za komunalnu uslugu odvoza i deponovanja smeća .

Kante su plastične, zapremine 120l, sa točkićima i poklopcem,domaće proizvodnje, a prevoz kante do Vaše kuće morate obezbediti sami.

You may also like