Novembarska nagrada Grada Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica – Komisija za priznanja grada Sremska Mitrovica usvojila je zaključak kojim se upućuje javni poziv za podnošenje Inicijative za dodelu Novembarske nagrade za ovu godinu. Novembarska nagrada je gradsko priznanje, a dodeljuje se svake druge godine počev od 2009. građanima u znak priznanja za značajna dostignuća u oblastima: privrede, obrazovanja, zdravstva, nauke, kulture, sporta i za poseban doprinos afirmaciji grada. Do 26. oktobra preduzeća, ustanove, pojedinci mogu podneti predlog za priznanje Komisiji, a konačnu odluku o tome donosi gradska skupština.

You May Also Like