Sremska Mitrovica – Naporima lokalne samouprave i menadžmenta Doma zdravlja Sremska Mitrovica, prošle nedelje, u petak 25. novembra 2011. godine puštena je u rad novoizgrađena ambulanta u Salašu Noćajskom.

Na ovaj način 1800 meštana ovog sela je dobilo zdravstveni prostor visokog standarda koji će obebezbediti zadovoljstvo kako zaposlenima tako i pacijentima. Meštani Salaša Noćajskog su dobili objekat sa ordinacijom, uređenom čekaonicom, pultom za prijem, previjalištem i sanitarnim čvorom.

Ambulantu su otvorili dr Nada Zec Petković, direktor Doma zdravlja, Aleksandar Prodanović, predsednik Skupštine grada Sremska Mitrovica i Mihajlo Jovanović, predsednik Saveta Mesne zajednice.

Otvaranjem ove ambulante nastavljeno je jačanje zdravstvene infrastrukture opštine Sremska Mitrovica.

You may also like